राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

इ-पुस्तक डाउनलोड

अ.क्र. पुस्तकाचे नाव डाउनलोड लेखक/संपादक
काकासाहेब कालेलकर-व्यक्ती आणि कार्य
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(2.01 MB)
.epub
(1.10 MB)
.Mobi
(1.13 MB)
मृणालिनी जोगळेकर
गंगाधर बाळकृष्ण सरदार-व्यक्ती आणि कार्य
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(2.29 MB)
.epub
(1.47 MB)
.Mobi
(1.37 MB)
हेमंत विष्णू इनामदार
प्रा.अ. का. प्रियोळकर-व्यक्ती आणि कार्य
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(1.98 MB)
.epub
(734 KB)
.Mobi
(662 KB)
डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई
बालगंधर्व-व्यक्ती आणि कार्य
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(2.97 MB)
.epub
2.30 MB)
.Mobi
(2.24 MB)
मोहिनी वर्दे
बेलभाषा .PDF
(2.31 MB)
.epub
(0.99 MB)
.Mobi
(853 KB)
सुमन बेलवलकर
मातृसेवा संघ
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(2.43 MB)
.epub
(1.93 MB)
.Mobi
(1.83 MB)
विनया खडपेकर
शंतनुराव किर्लोस्कर-व्यक्ती आणि कार्य (१९०३-२००३)
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(2.00 MB)
.epub
(1.76 MB)
.Mobi
(854 KB)
डॉ. भा. र. साबडे
सकाळ वृत्तपत्र आणि वृत्तपत्रसमूह
(अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडणघडण)
.PDF
(3.72 MB)
.epub
(2.26 MB)
.Mobi
(2.25 MB)
स्वाती सुहास कर्वे
भाषा आपली सर्वांचीच .PDF
(2.4 MB)
.epub
(917 KB)
.Mobi
(806 KB)
अविनाश बिनीवाले
१० दखनी भाषा .PDF
(2.83 MB)
.epub
(960 KB)
.Mobi
(1.01 MB)
श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी
११ मराठी भाष वाढ आणि बिघाड .PDF
(2.11 MB)
.epub
(937 KB)
.Mobi
(919 KB)
श्री. के. क्षीरसागर
१२ व्याकरणकार मोरो केशव दामले - व्यक्ती आणी कार्य .PDF
(1.95 MB)
.epub
(1.30 MB)
.Mobi
(1.19 MB)
कृष्ण श्री. अर्जुनवाडकर
१३ दाक्षिणात्य साहित्य-संस्कृतीचा मराठीशी अनुबंध .PDF
(2.94 MB)
.epub
(1.00 MB)
.Mobi
(1.19 MB)
डॅा. मानिक धनपलवार
१४ प्रशासनिक मराठी भाषेचा विकास .PDF
(3.52 MB)
.epub
(1.19 MB)
.Mobi
(1.52 MB)
गीता भागवत
१५ भाषेचे आणि भाषाभ्यासाचे विकसन .PDF
(3.52 MB)
.epub
(1.19 MB)
.Mobi
(1.52 MB)
दिनेश द. माहुलकर
१६ साहित्त्यसेतू .PDF
(5.02 MB)
.epub
(857 KB)
.Mobi
(931 KB)
श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी