राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

संकेतस्थळ प्रतिक्रिया

  • संस्थेच्या संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर आपल्याला जे वाटले ते निःसंकोचपणे आम्हाला कळवा या संकेतस्थळात हवे असलेले बदल अपेक्षित असलेली माहिती नवीन विषयांचा समावेश याविषयी वेळोवेळी आमच्याशी संपर्का साधा तुमच्या प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद आम्हाला हवा आहे
     
    इ-टपाल (इ-मेल) : rmvs_mumbai@yahoo.com