<
राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

आजपर्यंतचे अशासकीय सदस्य

 • डॉ. वि.भि. कोलते
  प्रा. वसंत बापट
  प्रा.के.ज. पुरोहित
  डॉ. अशोक केळकर
  डॉ. सरोजिनी बाबर
  फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो
  श्री. नारायण आठवले
  डॉ.सरोजिनी वैद्य
  श्री. यशवंत मनोहर
  श्री. माधव गडकरी
  डॉ. गंगाधर पानतावणे
  श्री.वि.गो.कुलकर्णी
  प्रा. पुंडलीक धुमाळे
  प्रा. राम जोशी
  डॉ. य.दि.फडके
  डॉ. शि.स.अंतरकर
  श्रीमती वसुंधरा पेंडसे-नाईक
  श्री.द.मा.मिरासदार
  डॉ. रमेश धोंगडे
  डॉ. श्यामला वनारसे
  श्रीमती मीना चंदावरकर
  श्री. वामन केंद्रे
  श्री. शशिकांत सावंत
  श्री. आनंद मेणसे
  डॉ. सदानंद मोरे
  डॉ. मिलिंद मालशे
  श्री. गिरीश कुबेर
  श्री. रा.रं.बोराडे
  डॉ. द.ता.भोसले
  श्री. भुजंग वाडीकर
  डॉ. रमेश वरखेडे
  डॉ. मधुकर वाकोडे
  श्री. कुमार कदम
  श्री. रतनलाल सोनाग्रा
  श्री. श्री.पु.भागवत
  डॉ. आनंद यादव
  श्री. ना.धो.महानोर
  श्री. गो.तु.पाटील
  श्रीमती रेखा दिघे

  श्री.मोहनीराज सुतवणी
  डॉ. अनिल फळे
  प्रा. दा.सी.देसाई
  डॉ. विद्या देवधर
  डॉ. द.भि. कुलकर्णी
  श्री. सुधीर जोगळेकर
  डॉ. बाळ फोंडके
  श्री. अजय वैद्य
  श्री. अरविंद दीक्षित
  डॉ. सुधीर रसाळ
  श्री. विद्याधर गोखले
  डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले
  श्री. नारायण सुर्वे
  श्री. कपिल पाटील
  डॉ. राम ताकवले
  श्री. नरेंद्र वाबळे
  डॉ. गं.ना.जोगळेकर
  डॉ. मधुकर आष्टीकर
  श्री. दिलीप कुंभोजकर
  प्रा. सुरेश द्वादशीवर
  श्री. वसंत शिंदे
  श्री. अशोक पडबिद्री
  श्री. मंगेश पाडगावकर
  डॉ. भा.ल .भोळे
  प्रा. उषा तांबे
  डॉ. विजया राजाध्यक्ष
  श्री. अच्युत गोडबोले
  डॉ. जयंत पाटील
  डॉ. सुषमा करोगल
  श्री. अशोक कोठावळे
  डॉ. रमेश पानसे
  श्री.चंद्रकांत कुलकर्णी
  श्री.आनंद मेणसे
  श्री. उल्हास पवार
  डॉ.अरुणा ढेरे
  डॉ. द.दि.पुंडे
  श्री. संजय पांडे
  श्री. मिलिंद कोकजे
  डॉ. कृष्णा किरवले