सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०१ विमळलक्षण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०२ प्रत्ययनिरूपण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०३ भक्तनिरूपण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०४ विवेकवैराग्यनिरूपण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०५ आत्मनिवेदन

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०६ सृष्टिक्रमनिरूपण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०७ विषयत्याग

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०८ काळरूपनिरूपण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास ०९ यत्नशिकवण

श्री दासबोध दशक १२ विवेकवैराग्य - समास १० उत्तमपुरुषनिरूपण

श्रेयनामावली