सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०१ वाल्मीकस्तवननिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०२ सूर्यस्तवननिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०३ पृथ्वीस्तवननिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०४ आपनिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०५ अग्निनिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०६ वायुस्तवन

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०७ महद्भूतनिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०८ आत्मारामनिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास ०९ नाना उपासनानिरुपण

श्री दासबोध दशक १६ सप्ततिन्वय - समास १० गुणभूतनिरुपण

श्रेयनामावली