सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०१ देवबलात्कार

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०२ शिवशक्तीनिरुपण

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०३ श्रवणनिरुपण

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०४ अनुमान निरसन

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०५ अजपानिरुपण

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०६ देहात्मनिरुपण

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०७ जगज्जीवननिरुपण


श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०८ तत्वनिरुपण

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास ०९ तनुचतुष्ट्यनिरुपण

श्री दासबोध दशक १७ प्रकृतिपुरुष - समास १० टोणपसिद्धलक्षण

श्रेयनामावली