सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०१ बहुदेवस्थाननिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०२ सर्वज्ञसंगनिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०३ निस्पृहशिकवण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०४ देहदुल्लभनिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०५ करंटपरीक्षानिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०६ उत्तमपुरुषनिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०७ जनस्वभावनिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०८ अंतर्देवनिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास ०९ निद्रानिरुपण

श्री दासबोध दशक १८ बहुजिनसी - समास १० श्रोताअवलक्षणनिरुपण

श्रेयनामावली