सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०१ लेखनक्रियानिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०२ विवरणनिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०३ करंटलक्षणनिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०४ सदेवलक्षणनिरुपण


श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०५ देहमान्यनिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०६ बुद्धिवादनिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०७ यत्ननिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०८ उपाधीलक्षणनिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास ०९ राजकारणनिरुपण

श्री दासबोध दशक १९ शिकवण - समास १० विवेकलक्षणनिरुपण

श्रेयनामावली