सूचना :श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

शश्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०१ मूर्खलक्षण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०२ उत्तमलक्षण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०३ कुविद्यालक्षण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०४ भक्तिनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०५ रजोगुणलक्षण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०६ तमोगुणलक्षण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०७ सत्वगुणलक्षण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०८ सद्विद्या निरूपण

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास ०९ विरक्तलक्षण

 

श्री दासबोध दशक ०२ मूर्खलक्षणांचा - समास १० पढतमूर्खलक्षण

श्रेयनामावली