सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०१ जन्मदुःखनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०२ स्वगुणपरीक्षा अ

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०३ स्वगुणपरीक्षा ब

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०४ स्वगुणपरीक्षा क

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०५ स्वगुणपरीक्षा ड

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०६ अध्यात्मिक ताप

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०७ आदिभौतिक ताप

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०८ आदिदैविक ताप

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास ०९ मृत्युनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०३ स्वगुणपरीक्षा - समास १० वैराग्यनिरूपण

श्रेयनामावली