सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०१ गुरूनिश्चय

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०२ गुरूलक्षण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०३ शिष्यलक्षण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०४ उपदेशलक्षण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०५ बहुदाज्ञाननिरूपण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०६ शुद्धज्ञाननिरूपण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०७ बद्धलक्षण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०८ मुमुक्षुलक्षण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास ०९ साधकनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०५ मंत्रांचा - समास १० सिद्धलक्षणनिरूपण

श्रेयनामावली