सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०१ देवदर्शन

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०२ सूक्ष्मआशंका निरूपण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०३ सूक्ष्मआशंका निरूपण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०४ सूक्ष्मपंचभूते निरूपण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०५ स्थूळपंचमहाभूतेआकाशोनाम निरूपण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०६ दुश्चीत निरूपण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०७ मोक्षलक्षण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०८ आत्मदर्शन

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास ०९ सिद्धलक्षण

श्री दासबोध दशक ०८ मायोद्भव - समास १० शून्यत्वनिरसन

श्रेयनामावली