सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

श्री दासबोध निवेदन

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०१ आशंकानाम

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०२ ब्रह्मनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०३ निःसंदेहनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०४ जाणपणनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०५ अनुमाननिर्शन

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०६ गुणरूपनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०७ विकल्पनिर्शन

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०८ देहांतनिरूपण

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास ०९ संदेहवारण

श्री दासबोध दशक ०९ गुणरूप - समास १० स्थितीनिरूपण

श्रेयनामावली