सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

निवेदन

०१ दूर मनोऱ्यात

०२ हिमलाट

०४ अहि-नकुल

०५ किनाऱ्यावर

०७ गोदाकाठचा संधिकाल

०८ स्मृती

०९ आगगाडी व जमीन

 

१० क्रांतीचा जयजयकार

११ जालियनवाला बाग

१२ जा जरा पूर्वेकडे

१३ तरीही केधवा

१४ मूर्तिभंजक

१५ कोलंबसाचे गर्वगीत

१६ पृ्थ्वीचे प्रेमगीत


१७ सात

१८ शेवटचे पान

१९ उषःकाल

२० प्रकाश-प्रभू

२१ सैगल

२२ देवाच्या दारी

२३ टिळकांच्या पुतळ्याजवळ

२४ समिधाच सख्या या

२५ किनारा

२६ वर्षागमन

२७ विराट वड

२८ मायदेशचा वारा

२९ उत्तररात्री


३१ निळा पक्षी

 

३२ ताजमहल

३३ उषास्वप्न

३४ जीर्ण देवळापुढे

३५ समाधान

३६ पाउल-चिन्हे

३७ फेरीवाला

३८ नौका

३९ कलंदर

४० पालखी

४१ पहाटपक्षी

४२ रे परत पाखरा

४३ बंधन

४४ तुझे गीत

४५ नाही

४६ शीलारूप

४७ आहे ती व्यथेची

४८ भावमोहन

४९ स्मरण

५० मुर्ती

५१ मातीचे गायन

५२ आम्ही दोघे

५३ ध्रुवपद


५४ मौन

५५ आग्ऱ्याच्या किल्ल्यात

५६ निराकार

५७ जोगीण

५८ पुनव

५९ बाजीराव

६० माध्यान्ह

६१ नदी

६२ पाप

६३ गती

६४ उषास्तवन

६५ तो पक्षी

६६ अतर्क्य

६७ सैनिक

६८ खाकी

६९ मीच

७० स्मरण


७१ हा चंद्र

७२ वगैरे

७३ या रस्त्याला

७४ म्हणेन

७५ कोण

७६ झाड

७७ चाक

७८ सूर्यफूल


श्रेयनामावली