सुचना:श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

निवेदन

१ रक्तसमाधी

२ कीर्तन

३ थोडी सुखी थोडी कष्टी

४ निळा पक्षी

५ तेच ते

६ माझ्या मना बन दगड

७ धोंड्या न्हावी

८ यंत्रावतार

९ सावल्या

१० कावेरी डोंगरे

११ ती जनता अमर आहे

१२ अजूनी ना जखम बुजे

१३ तसेच घुमते शुभ्र कबुतर

१४ झपाटलेले पाय वळावे

१५ असे काही पाहिले आहे

१६ त्रिवेणी


१७ फितुर जाहले तुजला अंबर

१८ दातापासून दाताकडे

१९ माझे मला आठवले

२० उंट

२१ शपथ तुला

२२ आकाशाचे वजन भयंकर

२३ किलबिललेले उजाडताना

२४ खडक फोडतो अपुले डोळे

२५ चिंधी

२६ घेता

२७ संहिता

२८ पण हे श्रेय तुझेच आहे

२९ आज प्रार्थना प्राणाएवढी

३० झपताल

३१ आदिताल

३२ आततायी अभंग

३३ वाटाड्या

३४ दंतकथा

३५ क्षेत्रज्ञ

३६ सोबत

३७ संसार

३८ बकी

३९ नेहरू १९६२

४० वेडी


४१ हिमालयाएवढ्या मातीच्या ढिगावर

४२ साठीचा गझल

४३ यथार्थसूक्त

४४ हिमयोग १ या निष्पर्ण

४५ हिमयोग २ घराकडच्या आठवणी

४६ हिमयोग ३ ती तीन माणसे


४७ विरूपिका १ - २८ जानेवारी १९८०

४८ विरूपिका २ स्थानगीत

४९ विरूपिका ३ पाय

५० गझल उपदेशाचा

श्रेयनामावली